Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี

ผช.รัฐมนตรีแรงงาน’ ลงสุราษฎร์ฯ มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน ม. 40 ที่ทุพพลภาพ

‘ผช.รัฐมนตรีแรงงาน’ ลงสุราษฎร์ฯ มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผ […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี

หม่อมเต่า’ลงสุราษฎร์ฯ เปิดมหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้

‘หม่อมเต่า’ลงสุราษฎร์ฯ เปิดมหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการมีงาน […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ขอเชิญประชาชนในตำบลคลองสระและตำบลใกล้เคียงพาบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ ( 26 ธันวาคม 2562 ) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระร […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลคลองสระ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2562 ) นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกอง […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี สถานที่ท่องเที่ยว

อบต.คลองสระ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

อบต.คลองสระ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่ […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ขอเชิญชาวตำบลคลองสระและพื้นใกล้เคียง ร่วมกัน บริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุ […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี

อบต.คลองสระ ร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระ ทอดผ้า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่าน นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกอ […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี สถานที่ท่องเที่ยว

#​คืนสุดท้ายยิ่งดึกยิ่งคึกคัก!!!

#​คืนสุดท้ายยิ่งดึกยิ่งคึกคัก!!! #ประชาชนหลั่งไหลมาร่วม […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสระ

วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2562 ) ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส […]

Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนร่วมในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการนํ้าพระทัยส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด

วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2562 ) นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์ […]

ข่าว สรุาษฎร์ธานี

น้ำตกภูรินแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อน “หมู่บ้านสวนปราง”

“น้ำตกภูริน” หมู่ที่5 บ้านสวนปราง ตำบลคลองส […]

ข่าว สรุาษฎร์ธานี

เมืองนราฯ สานพิธีเข้าสุนัตหมู่เด็กชายมุสลิม เพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน ร่วมพิธีตามหลักศาสนาอิสลาม ชาวบ้านปลื้ม!!

https://youtu.be/eVKYitFTlIw เมืองนราฯ สานพิธีเข้าสุนัต […]