วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

     

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใ…

สว.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศร…

วุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วันที่ 21 ตุลาคม 2564…

สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ของสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการของสหประชาชาติ ชุดท…

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใ…

คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนภาคอีสานตอนล่างมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุด PPE ให้…

วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื…

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เยาวชน SEED Thailand ภายใต้การสนับสนุนของกรรมาธิการวิสามั…

สมาชิกวุฒิสภาห่วงใยประชาชน สนับสนุนพัดลมให้ศูนย์พักคอยคนสาคร (CI )โรงเรียนวังนกไ…

Visits since 2020

Your IP: 195.123.241.30