วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

     

วุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วันที่ 21 ตุลาคม 2564…

สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ของสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการของสหประชาชาติ ชุดท…

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใ…

คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนภาคอีสานตอนล่างมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุด PPE ให้…

วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื…

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เยาวชน SEED Thailand ภายใต้การสนับสนุนของกรรมาธิการวิสามั…

สมาชิกวุฒิสภาห่วงใยประชาชน สนับสนุนพัดลมให้ศูนย์พักคอยคนสาคร (CI )โรงเรียนวังนกไ…

สมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารแก่ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดหนองพะอง…

สว. มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพ…

Visits since 2020

Your IP: 18.204.2.231