วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

     

สมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารแก่ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดหนองพะอง…

สว. มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพ…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี นายอุดม วรัญญูรัฐ สมา…

เยาวชน Seed Thailand Kick off ปล่อยคาราวานอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโคว…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการ…

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อจั…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเย…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นายเฉลียว เกาะแก้ว …

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมให้กำ…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ …

Visits since 2020

Your IP: 54.165.57.161