วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิส…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โซนกลา…

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีมอบสิ่…

วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร น…

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพช…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องพระเทพโมลี ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรง…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ สมัคร…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00-22.00 นาฬิกา (ตามเวลาประเทศไทย) นางพิกุลแก้ว ไ…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา นางทัศนา ยุวานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐาน…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐส…

Visits since 2020

Your IP: 52.203.18.65