ป้ายกำกับ: ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิ นพรัช รัตนโกสินทร์ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.72 พรรษา จำนวน594