ผู้ตรวจการประจำพื้นที่เขต 15 พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจการประจำพื้นที่เขต 15 พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นางวิวรรณ บุรินทร์ศักดิ์เสมา ผู้ตรวจการประจำพื้นที่เขต 15 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ แก้วสว่าง นักวิเคราะห์ตลาด 5 พร้อมคณะ ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

โดยการนี้ คณะได้เข้าพบเพื่อพบปะพูดคุยข้อราชการ การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ในการประสานงานกับจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง การติดตามผลการใช้จ่ายเงินบริจาคที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบให้กับจังหวัดเชียงราย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 นี้ ซึ่งจะทำให้ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับจังหวัดเชียงรายให้เกิดความเรียบร้อยและพัฒนากิจกรรมได้อย่างใกล้ชิดต่อไป

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
10/01/63