ณ โรงเรียนบ้านครั่ง ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านครั่ง ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

พร้อมทั้งได้กล่าวโอวาทให้กับนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบกระเป๋าเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านครั่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน