พะเยางานวันเด็กคึกคัก ผู้ปกครอง พาเด็กร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พะเยางานวันเด็กคึกคัก ผู้ปกครอง พาเด็กร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 11 ม.ค.63 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ของนายกรัฐมนตรี มอบของขวัญแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน โดยภายในงานมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจร่วมออกบูทจัดกิจกรรมงานวันเด็ก มีการแสดงของเด็กนักเรียน , การแจกอาหารว่างสำหรับเด็ก , การแจกรางวัล ,การเล่นเกมต่างๆ , การตรวจสุขภาพเด็ก เยาวชนที่มาร่วมงาน , การประกวดวาดภาพระบายสี , การอบรมการขับขี่รถตามกฎหมายจราจร

ขณะที่หลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้อย่างคึกคัก ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก็ได้มีการจัดงานวันเด็กด้วยเช่นกัน โดยบรรยากาศทั่วเป็นเป็นไปด้วยความคึกคักอย่างมาก มีบรรดา พ่อ แม่ ผู้ปกครองพาบุตร หลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้มีความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รวมทั้งการมีจิตอาสา การจัดนิทรรศการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ควบคู่ไปกับความบันเทิงและความสนุกสนาน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และมีความสุขในวันเด็กอย่างเต็มที่ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ