ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด*เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม”อุทิศถวายพระราชกุศล”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด*เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม”อุทิศถวายพระราชกุศล”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

 

ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 

ได้กำหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมศาสนาต่างๆ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนของจังหวัดได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลโดยใช้มิติทางศาสนา และเพื่อให้พสกนิกร นักเรียน นักศึกษา ได้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนนักศึกษา จำนวน 200 คน
/////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม / รายงาน