จันทบุรี-บรรยากาศงานวันเด็กที่จังหวัดจันทบุรี คึกคัก ผู้ปกครองนำเด็กร่วมกิจกรรม

จันทบุรี-บรรยากาศงานวันเด็กที่จังหวัดจันทบุรี คึกคัก ผู้ปกครองนำเด็กร่วมกิจกรรม

วันนี้ (11 ม.ค.63) เป็นวันเด็กแห่งชาติ หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็กที่หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษกจังหวัดจันทบุรี นางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหน่วยงานราชการ ร้านค้า องค์กรภาคเอกชน สโมสรโรตารี่ มูลนิธิศาลหลักเมือง มูลนิธิฉัตรทองคำ ร่วมนำอาหาร ของขวัญ มาแจกแก่เด็ก ๆ ที่ร่วมงาน มีการเล่นเกมส์เสริมสร้างความรู้เป็นเกราะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิเด็กและเยาวชนที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีนำมาสอดแทรกเป็นความรู้ในเกมส์แจกรางวัลไม่แบ่งแยกว่าเป็นเด็ก เยาวชน ไทย หรือ ลูก – หลานแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทย ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ปกครองนำบุตร – หลาน ร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนามได้เปิดห้องทำงานให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้ พร้อมทดลองนั่งเก้าอี้ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มีการเล่นเกมส์รณรงค์ลดโลกร้อน ปลูกฝัง เสริมสร้างความรู้ในการแก้ปัญหาขยะ แก่เด็ก เยาวชน แจกของขวัญ ของรางวัล เลี้ยงอาหาร ขนม และไอศกรีม ที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตร ผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา ขนม อาหารคาว – หวาน มาแจกแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานจำนวนมาก มอบของรางวัลแก่เด็กที่ร่วมแสดงความสามารถบนเวที และเด็ก ผู้โชคดีจากการจับรางวัลใหญ่ ที่สนามบินท่าใหม่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาจัดแสดง พร้อมการแสดงกระโดดร่มดิ่งพสุธา เล่นเกมส์ แจกของขวัญของรางวัล โดยนายพงษัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำผู้ใหญ่ใจดีร่วมแจกของขวัญ อาหาร ขนม ไอศครียม แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ส่วน ที่อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว

ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นชนบท ทุรกันดาร และมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติช้างป่า ผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรทั้งกัมพูชา และ ลาว นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องจัดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว สนับสนุนให้เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความสามัคคีและความอบอุ่นของครอบครัว มีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การมอบของขวัญ ของรางวัล แจกอาหารคาว – หวานจากผู้ใหญ่ใจดีท่ามกลางความสนุกสนานและมีสาระความรู้ตามคำขวัญ“ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”และชุมชนหลาย ๆ แห่งในจังหวัดจันทบุรีมีการเปลี่ยนการจัดงานวันเด็กจากช่วงกลางวันที่ร้อนอบอ้าวเป็นช่วงเย็นเพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ หลังจากที่กลางวันไปร่วมกิจกรรมในการจัดงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ศาลเจ้าที่ตลาดล่าง จัดกิจกรรมบริเวณริมน้ำ ผู้ใหญ่ใจดีวิ่งนำขนม ของเล่นแจกแก่ลูก – หลาน กรรมการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีโอกาสนำลูก หลาน ไปร่วมงานเพราะติดทำงาน / ชุมชนย่อยที่ 9 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดงานช่วงเย็นที่บริเวณริมคลองบ้านคลองเตย ผู้ใหญ่ใจดีร่วมแต่งกายชุดนักเรียนแจกอาหาร ของขวัญ สร้างสีสันต์บรรยากาศที่สนุกสนาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก