นายปฐมพงศ์ฟักเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการยกระดับ แรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โดยนายปฐมพงศ์ฟักเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการยกระดับ แรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 มกราคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี หมู่ 1 ตำบลบ่ออำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีสถานประกอบกิจการในจังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมจำนวน 20 คน ผอ.ปฐมพงศ์ ฟักเขียว กล่าวว่าการที่สถานประกอบกิจการส่งช่างไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้แรงงานมีมาตรฐานเพิ่มศักภาพแรงงาน นั่นหมายถึงสถานประกอบกิจการนั้นจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก