Reporter&Thai Army Uncategorized

ช่วยทุกพื้นที่ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จิตอาสากองพันทหารม้าที่ 12 ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

” ช่วยทุกพื้นที่ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จิตอาสากองพันทหารม้าที่ 12 ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก, กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1, จิตอาสาพระราชทาน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และสัสดีอำเภอสูงเม่น จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และทหารจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารม้าที่ 12 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยและชุมชนโดยรอบพื้นที่ประสบภัย ในการตรวจวัดความดันโลหิต , ตรวจอาการป่วยเนื่องจากเขม่าควันไฟ และโรคทั่วไป พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนและผู้ประสบอัคคีภัยด้วย ทั้งนี้ ทหารจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารม้าที่ 12 ได้เก็บกวาดสิ่งของซากปรักหักพังจากเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งช่วยกันขนย้ายสิ่งของ จัดเรียงสิ่งของและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ประสบภัย ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค ,เครื่องนุ่งห่มเสื้อกันหนาว, น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วย บริเวณสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า สูงเม่น จำกัด เลขที่ 196 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทำให้ราษฎรและผู้ประสบภัยที่บ้านต่างซาบซึ้ง ปิติอย่างยิ่งที่หน่วยทหารและหน่วยแพทย์ทหารเข้ามาร่วมกันเยี่ยวยาช่วยเหลือในขั้นต้น ด้วยความห่วงใยและอบอุ่นเป็นกันเอง

จากนั้นเมื่อเวลา 14.30 น. พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก, จิตอาสาพระราชทานโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก, มณฑลทหารบกที่ 35 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จนได้รับความเสียหายความเดือดร้อน ที่บ้านเลขที่ 28/5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของนางสังวาลย์ พาพิมพ์ อายุ 52 ปี โอกาสนี้ ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ออกให้บริการตรวจสุขภาพและดูแลภาวะเครียดจากเหตุการณ์ประสบเหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักทำให้สูญเสียทรัพย์สิน และสิ่งของอันเป็นที่รัก พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบ และได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, สิ่งของบรรเทาทุกข์, น้ำดื่ม, ยารักษาโรค , สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยและประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่ประสบภัยด้วย