วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีนมัสการพระเจ้า ร่วมไว้อาลัย บรรจุศพ นายจงเจตน์ ชุ่มมงคล ราษฎรจิตอาสาแม่สาย

พิธีนมัสการพระเจ้า ร่วมไว้อาลัย บรรจุศพ นายจงเจตน์ ชุ่มมงคล ราษฎรจิตอาสาแม่สาย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ นันทะเขต ปลัดป้องกันอำเภอแม่สาย พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สายที่ 5 ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า และไว้อาลัย

ร่วมพิธีบรรจุศพ นายจงเจตน์ ชุ่มมงคล ราษฎรจิตอาสา ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ขณะช่วยงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการร้อยใจรักษ์ บ.ปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมพี่น้องประชาชนบ้านปางห้าเข้าร่วมพิธี ณ สุสานบ้านสันนาปางห้า

////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน /////////////////////////////