Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ทหารชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติดปะทะเดือดกับกลุ่มขนยาเสพติดชายแดน

อำเภอเชียงดาว. จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์ ข่าว
ทหารชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติดปะทะเดือดกับกลุ่มขนยาเสพติดชายแดน

3กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900น
ตามนโยบายของรัฐบาล ทาง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายสั่งการให้หน่วยป้องกันชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้นภายใต้การอำนวยการของ พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ( รอง ผอ.ศป.ปส.ทภ.3 ) มอบหมายให้ พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน. ) สั่งการให้จัดกำลังเข้าสกัดกั้นในพื้นที่สำคัญรับแจ้งจาก ชป.ข่าวพิเศษ ศป.บส.ชน.ที่ 3 ว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด บ.นากองมู รัฐฉาน ประเทศเมียนมา จะมีลำเลียงยาเสพติดเข้าทางช่องทางหนองกะลาง จึงได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติ ดังนี้ เมื่อ 2 ก.พ. 63 จึงได้จัดกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่ บ.ลีซอป่าบงงาม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 ก.พ. 63 เมื่อเวลา 0800

ได้พบกลุ่มขบวนการตามเป้าหมายประมาณ 30 กว่าคน พร้อมอาวุธปืน จึงได้แจ้งปลดอาวุธและขอทำการตรวจค้น กลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธ ไม่ทราบขนาดยิงใส่ฝ่ายเรา จึงได้ทำการยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัว ผลการปะทะฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เวลา 09.45 ได้ประสานอากาศยานจาก กองกำลังผาเมือง นำตัวผู้บาดเจ็บส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปัจจุบันเข้าควบคุมพื้นที่ และได้จัดกำลัง จำนวน 3 ชป. เข้าเพิ่มเติม เข้าควบคุมพื้นที่ ปัจจุบันได้เพิ่มเติมกำลังจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองร้อยที่ 2 พร้อม บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 2 เข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจพบยาเสพติด 30 เป้ ยังไม่ได้นับจำนวน เป็นยาไอซ์และยาบ้า เป็นยาบ้าจำนวน 29 เป้ จำนวน 2,900,000 เม็ด และเป็นเฮโรอินจำนวน 32 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าหลาบสิบล้านบาท การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้ เกิดจากทุกภาคส่วนผนึกกำลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ และให้มีการเพิ่มความเข้มข้นงานด้านการข่าว โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และทันเวลา รวมทั้งการเพิ่มมาตรการเข้มงวด ที่มุ่งเน้นการสกัดกั้น ในลักษณะการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทางยุทธวิธี โดยวิธีการปรับเปลี่ยนเวลาตามสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางในภูมิประเทศ ซึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ศป.บส.ชน. ) เปิดยุทธการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ และในแต่ละภาคของ ประเทศไทย นั้น ทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่ง ไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และยาวนาน