วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สระแก้ว –รอง ผบ.โรงเรียนนายร้อย และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบปีที่ 38 และพิธีเทวามังคลาภิเษก

สระแก้ว –รอง ผบ.โรงเรียนนายร้อย และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบปีที่ 38 และพิธีเทวามังคลาภิเษก

ผู้สื่อข่าวรายงาน ณ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้จัดงานวันสถาปนาหน่วยของกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 38 โดยมี พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประธานในงานและนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย. ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย อดีตนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธี ในงานได้จัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์

ถือเป็นหน่วยขึ้นตรงการบังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่ 2 มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว และปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน รักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาพื้นที่ชายแดนในเขตจังหวัดสระแก้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับภารกิจของกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ มีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ร่วมกับกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามแนวชายแดนด้าน อ.ตาพระยา อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.คลองหาด มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว และเน้นให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยชีวิต

พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกอบพิธีเทวามังคลาภิเษก พระสยามเทวาธิราช และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระสยามเทวาธิราช เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ซึ่งเมื่อใดที่มีภัยมาเยือน และบ้านเมืองผ่านพ้นภัยนั้น ๆ มาได้ เทวดาองค์นี้ก็มักจะได้ปกป้องภัยร่ำไป เหมือนเช่นเมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งไทย (หรือสยาม) สามารถรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้น (โดยสมบูรณ์) ของตะวันตกมาได้ทุกวันนี้

นายยุทธนาพึ่งน้อยน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว