ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“นายกบุญเลิศ” ประชุมความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กองทุน 10 บาท เพื่อปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองนายกฯร่วมประชุมนายกสมาคมครู บุคลากรทางการศึกษาอำเภอ พัฒนาการศึกษาเชียงใหม่


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ ร่วมประชุมกับนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กองทุน 10 บาท เพื่อปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งหารือการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน “อาหารกลางวันปลอดสารเคมีตกค้าง เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร (เกษตรอินทรีย์) เชียงใหม่ และการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่น ควันและไฟป่าภาคประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง