วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมกาบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9 /2563

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมกาบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9 /2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. โดยนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์