วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บุรีรัมย์ รับต้นหนาวจัดกิจกรรมเที่ยวเมืองผลไม้แห่งใหม่ของดีเมืองโนนสุวรรณ

บุรีรัมย์ รับต้นหนาวจัดกิจกรรมเที่ยวเมืองผลไม้แห่งใหม่ของดีเมืองโนนสุวรรณ
ต้นหนาวอำเภอโนนสุวรรณ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน”เพื่อนพ้องน้องพี่ ชมของดีโนนสุวรรณ” เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เมืองแหล่งน้ำแร่ เมืองผลไม้ชั้นดี จากทุกภาค แหล่งศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 ต.ค.63 นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี นายอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ได้เปิดการจัดกิจกรรม”ปั่นจักรยานเพื่อนพ้องน้องพี่ ชมของดีโนนสุวรรณ” ขึ้นเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.โนนสุวรรณ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยนักปั่นจักรยานทั้งในและต่างจังหวัด มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 700 คน นักปั่นจะต้องปั่นไปตามเส้นทางตามสวนผลไม้ของ อ.โนนสุวรรณ ซึ่งมีทั้งทุเรียน ,เงาะ ผลไม้หลากหลายชนิดที่เกษตรปลูก รวมถึงการทำเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้าน ที่ประสบความสำเร็จ สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอก
นายอำเภอโนนสุวรรณ กล่าวด้วยว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวรู้จัก อ.โนนสุวรรณ มากขึ้น

เนื่องจาก อ.โนนสุวรรณ มีผลไม้จากทุกภาคของประเทศไทย อยู่ใน อ.โนนสุวรรณ โดยเฉพาะเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ทำให้ผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรมีน้ำแร่ซึมเข้าไปด้วย ต่างจากผลไม้ชนิดเดียวกันที่ปลูกในพื้นที่อื่น
เช่นทุเรียนของ อ.โนนสุวรรณ จะมีมีกลิ่นน้อย เนื้อนุ่มเหมือนคาสตาร์ด จนผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ในช่วงที่ผ่านมา จึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถมาเที่ยว อ.โนนสุวรรณ ได้ทุกฤดูโดยเฉพาะต้นฝนนี้ อ.โนนสุวรรณ อากาศจะดีมาก

วาทิตย์ แสนธุปี // 0957874787
คิวภาพ//บรรยากาศก่อนการแข่ง//การปล่อยขบวน//นักปั่นชิมผลไม้//เสียงนายอำเภอ