วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พังงา – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา จัดงานหมออนามัยชวนวิ่ง ครั้งที่ 2 วิ่งฝ่าหมอก @ กะปง

พังงา – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา จัดงานหมออนามัยชวนวิ่ง ครั้งที่ 2 วิ่งฝ่าหมอก @ กะปง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธาน เปิดงานหมออนามัยชวนวิ่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 วิ่งฝ่าหมอก @ กะปง ณ โรงเรียนบ้านปากพู่ อ.กะปงโดยมีนายอติเทพ จินดา สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและจัดหารายได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพังงา แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1400 คน ทั้งนี้ โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ของการวิ่งทุกรุ่น จะได้รับโล่รางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับ Gift Voucher ซึ่งเป็นห้องพัก และกระเช้าไข่ต้มออนเซ็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดพังงา ด้วย