วันเสาร์ ที่ 5 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.มทบ.41พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านฯร่วมพระสงฆ์และประชาชน “มอบบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเก่า”ให้ยายตาบอดในโครงการ “ช่วยกันตอนเป็น ได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับ”

นครศรีธรรมราช // ผบ.มทบ.41พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านฯร่วมพระสงฆ์และประชาชน “มอบบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเก่า”ให้ยายตาบอดในโครงการ “ช่วยกันตอนเป็น ได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับ”

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ภาพ : ปชส.ทภ.4
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

17 พ.ย. 2563
พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 และคุณผกาวัลย์ แดหวา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพระเดชพระคุณพระราชปฏิยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันมอบบ้านหลังใหม่ตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ (ช่วยกันตอนเป็นๆได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับ) เพื่อมอบให้กับคุณยายกลิ่น นพเดช อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 2/3 ม.9 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบูรณาการเข้าให้การช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชน

โดยมีทีมงาน. “นางฟ้าชุดขาว” สังกัดวัดมุมป้อม อ.เมือง นครศรีธรรมราชได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือมาเนื่องจาก คุณยายกลิ่น เป็นผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งคุณยายอาศัยกับบุตรชายที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนและอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สูงอายุและพิการทางสายตา ไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งการมีบ้านหลังใหม่นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

จากการช่วยเหลือดังกล่าวส่งผลให้คุณยายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับบัตรผู้พิการทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและการสร้างบ้านได้รับการช่วยเหลือจาก มทบ.41,กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดกำลังพลในการก่อสร้างบ้านและได้รับการสนับสนุน ทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา,พระสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคญในการดำรงชีวิต.