ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

กลุ่มลูกปทุมต้านโกง ประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียง 2 แสนบาท วอน กกต.จริงจัง

25 มิถุนายน 2567 กลุ่มประชาชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกง จังหวัดปทุมธานี ประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียง 200,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน เพื่อแจ้งเบาะแส ซื้อเสียงเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วอน กกต.จริงจัง หาทางเอาผิด  สืบเนื่องจากประชาชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกง จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ตั่งแต่ปี 2560 ได้พานักเรียนจำนวน 3,500 คน เข้าโครงการและพาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anticorruption Museum สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการปลูกฝังค่านิยมใหม่ เกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง

นายชณัฐ รานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง กล่าวว่า จากที่เราได้นำนักเรียนจำนวน 3,500 คน ที่ได้ร่วมโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง จำนวน 22 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปัจจุบันเด็ก ๆ ที่อยู่ในโครงการเหล่านั้นเติบโตสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้แล้ว มีเครือข่ายติดต่อให้ข้อมูลกันต่อเนื่อง และยังเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเฝ้าติดตาม ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ล่าสุดเด็กในเขตอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอ ได้ส่งข้อมูลว่ามีการซื้อเสียง เช่นมีหัวคะแนนจดชื่อ และบางที่ได้มีการแจกเงินกันแล้ว ตั่งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยหัวคะแนน 1 คน จะดูแลลูกข่าย 30 ถึง 50 คน

จึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง พบว่ามีกระแสซื้อเสียงรุนแรงมาก จึงสรุปผลประชุมที่จะตั้งรางวัลนำจับผู้ที่ซื้อเสียง หากผู้ใดมีหลักฐานคลิปภาพหรือคลิปเสียงที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดการเลือกตั้งที่ชัดเจน ทางโครงการจะมอบเงินรางวัลให้จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นการต้านโกงและปราบโกง โดยทางโครงการฯ จะปกปิดผู้ที่นำหลักฐานต่างๆมามอบให้ และจะมอบหลักฐานทั้งหมดให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเช่น กกต.เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่มีหลักฐานสามารถประสานส่งมอบได้ที่เบอร์ 095-461-9551
สญชัย คล้ายแก้ว/รายงาน