เจ้าท่าภูเก็ตตรวจคุมเข้ม4ข้อ ในมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เจ้าท่าภูเก็ตตรวจคุมเข้ม4ข้อ ในมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้
นายฉัตรเชษฐ์ ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราปราบปราม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวัดหยุดพิเศษต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19-22พฤศจิกายน 2563
1. ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือโดยสาร โป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เน้นความสะอาด สะดวกและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน
2. ตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสารที่มาให้บริการ ตรวจเอกสารใบอนุญาตต้องไม่ขาดอายุ โดยเฉพาะเรือโดยสารสปีดโบ๊ท เข้มงวดการตรวจ เรือต้องมีความสะอาด ไม่ให้มีคราบน้ำมันและไม่มีกลิ่นน้ำมันโดยเด็ดขาด ท่อทางน้ำมันและถังน้ำมันต้องมีสภาพดีไม่รั่วซึม แบตเตอรี่ต้องแยกห้องไว้ต่างหากห่างไกลระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์มีสภาพดี ระบบระบายอากาศภายในห้องปิดต่างๆใต้ท้องเรือต้องได้มาตรฐาน ปั้มดูดน้ำท้องเรือเป็นแบบมารีน ระบบไฟฟ้า ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน

3. ตรวจสอบความพร้อมของผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่องจักร ไม่ขาดอายุ ตรงตามชั้นมนใบอนุญาตใช้เรือ
4. และก่อนออกเรือคนโดยสารต้องสวมใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถออกเรือได้ ตลอดจนให้ผู้กอบการท่าเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ การ์ดอย่าตก ต้องเข้มงวดในมาตรการคัดกรอง โควิด 19 สำหรับคนโดยสาร ต้องสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เป็นต้น
ทั้งนี้ นายณชพงศ ฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำท่าเรือของสำนักงานฯ ออกสุ่มตรวจเข้มงวดต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรือโดยสารสปีดโบ๊ท

ให้ตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานจริงๆ ที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เรือบางลำอาจไม่ได้ใช้งานมานาน ขาดการบำรุงรักษา จึงเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่น เรือเกิดระเบิดไฟไหม้เรือ และขอให้เจ้าของเรือ คนประจำเรือ ดูแลบำรุงรักษาเรือให้พร้อมใช้และทำความสะอาดเรือก่อนและหลังเลิกใช้งานทุกครั้ง หากตรวจพบเรือลำไหน มีการดัดแปลง เรือไม่ปลอดภัยจะสั่งห้ามเรือออกจากท่า ให้แก้ไข หรือสั่งให้งดใช้เรือ ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
โทร 076-391-174
Email : phuket@md.go.th
ข่าวพังงาโทร082-1569162