ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ซักซ้อมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชาของกำลังพลพลทหารกองประจำการ

ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ซักซ้อมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชาของกำลังพลพลทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกำลังพลทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชาของกำลังพลพลทหารกองประจำการ ที่จะครบกำหนดการราชการเป็นทหารกองประจำการ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนต่อไป ณ ลานผู้กล้า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้พลทหารกองประจำการที่จะปลดออกจากกองประจำการ ได้รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ในการที่ตนได้รับราชการทหารครบตามกำหนด รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นความมีระเบียบ วินัยความสามัคคี ความรัก เอื้ออาทร ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพลทหารที่จะปลดจากกองประจำการ สำหรับ ธงไชยเฉลิมพล หรือ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นเกียรติยศของหน่วยทหาร เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา