Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๓ มว.รส.๑ ร้อย รส.ที่ ๒ (อ.เมืองสุโขทัย) พร้อมด้วย นายปริญญา ตังคณานุกุลชัย ปลัดฯอ.เมืองสุโขทัย ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุโขทัย ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/

เมื่อ ๒๔๐๙๐๐ ม.ค.๖๒ หมู่ รส.๓ มว.รส.๑ ร้อย รส.ที่ ๒ (อ.เมืองสุโขทัย) พร้อมด้วย นายปริญญา ตังคณานุกุลชัย ปลัดฯอ.เมืองสุโขทัย ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุโขทัย ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ พร้อมกับร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขให้คนในชาติ ) ณ วัดบ้านขวาง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จว.ส.ท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย