วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562เวลา10.00น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

 

ตลอดจนส่งเสริมการเล่นกีฬาของจังหวัดราชบุรีให้สู่มาตรฐานสากล สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีประเภทกีฬาที่จัดแข่งด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ กรีฑา, ตะกร้อ, ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง และเทเบิลเทนนิส และมีนักกีฬาร่วมแข่งขันจำนวน 1,000 คน จากสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดราชบุรี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 , โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต 8

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน