วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลแห่เทียนพรรษาประจำปี62

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลแห่เทียนพรรษาประจำปี62เมื่อวันที่15ก.ค.2562เวลา9.00น.เทศบาลเมืองราชบุรี​ แห่เทียนจำพรรษาปี​ 2562​ถวายวัดในเขตเทศบาลเมือง​ราชบุรี 6​ วัด.เนื่องในวันอาสาฬหบูชา.นายภูวนาท สุภาพเพชร​ ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี​ รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรีโรงเรียนครู​นักเรียนในสังกัดเทศบาล​ 5​โรงเรียน​แห่เทียนจำพรรษาประจำปี​ 2562​รอบตลาดเทศบาล​ไปถวายให้กับวัดต่างในเขตเทศบาลจำนวน 9 วัดได้แก่​วัดมหาธาตุ​.วัดเขาวัง​. วัดเขาเหลือ​.วัดสัตนารถ​. วัดช่องลม​ .สัดสีชมภู วัดเกาะนัมทา. วัดบ้านไร่​ วัดเทพอาวาส​. สำหรับกิจกรรมแห่เทียนจำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬบูชา​ของทุกๆปี​ทางเทศบาลได้จัดขบวนแห่ทุกๆปีสืบทอดกันมาทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้เด็กและเยาวนชนได้ตระหนักถึงการสร้างบุญเป็นการสร้างวินัยให้เด็กโดยใช้ธรรมเป็นทางเดินแห่งชีวิตที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี..

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน