วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมงานรวมพลังจิตอาสา ที่ยิ่งใหญ่มีประชาชนทุกภาคส่วนกว่า2 ,000 คน

จ.ราชบรี/อำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมงานรวมพลังจิตอาสา ที่ยิ่งใหญ่มีประชาชนทุกภาคส่วนกว่า2 ,000 คน

เมื่อวันที่26ก.ค.2562เวลา9.00น.อำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา กรรมการ สมาชิก กาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ รพสต อสม. ประชาชนจิตอาสา สื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ รวมใจภักดิ์ จงรักภักดี 904 ประชาชนที่ร่วมงานการแต่งกายเสื้อสีเหลือง ชุดจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีราชาภิเษก กิจกรรมมพิธีทำบุญตักบาตร ที่ รพ. สมเด็จพระยุพราชจอมบึง พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง เป็น 1 ใน 21 แห่งของประเทศ รพ. สมเด็จพระยุพราช จ.ราชบุรีที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ชาวจอมบึงและจังหวัดราชบุรี
ที่โรงพยาบาบสมเด็จพระพยุพราช อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรี เป็นประธาน เปิดงานมีกิจกรรม รับบริจาคโลหิต 904 คน ให้แก่สภากาชาดไทย ถวายองค์ราชันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 หน้าอำเภอจอมบึงมีการแสดงคีตะมวยไทย นอภ.จอมบึง กล่าวรายงาน ผวจ. ราชบุรี ประธานเปิดมหกรรมจิตอาสาจงรักภักดี ขบวนรถช็อปเปอร์ ปั่นจักรยาน 904 คัน ไปปลูกป่า ที่เขาล้าน ม. 9 ตำบล จอมบึงจ.ราชบุรี เดินรณรงค์ต้นแบบเมืองสุขภาวะดีเด่น ชมนิทรรศการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันยาเสพติดฯลฯ ด้วยความจงรักภักดี ขณะเดียวกัน นายประยงค์ จันทเต็งนายอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี พร้อมคณะมอบถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ด้วย.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน