วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/พิธีเปิดงานมหกรรมของดีสินค้าเกษตรปลอดภัย

จ.ราชบุรี/พิธีเปิดงานมหกรรมของดีสินค้าเกษตรปลอดภัยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562เวลา16.00น.
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
ซึ่งมีสินค้ามากมายมาจำหน่ายให้กับประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยอย่างใกล้ชิดสินค้าดีมีคุณภาพระดับโอทอป5ดาวในงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6สิงหาคม2562

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน