วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/โรงพยาบาลคลองใหญ่ จัดมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

ตราด/โรงพยาบาลคลองใหญ่ จัดมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา /ณ.อาคารศูนย์เอี้ออาทรผู้สูงอายุโรงพยาบาลคลองใหญ่ เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2562

 

โดยมีแพทย์หญิงศิรดา วงศ์วานวัฒนา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี นายสิทธิชัย เลิศสิทธิกุล เลขานายกเทศบาลตําบลคลองใหญ่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การเปิดงาน พร้อมด้วยประธานชมรมสายใย สายใจผูกพัน และสมาชิกแกนนํานมแม่ร่วมจัดงานมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคลองใหญ่เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้แม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน ซึ่งจะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และส่งผลต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ทําให้มีความฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา

 

มีความฉลาดทางด้านอารมณ์และสังคม เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกาย สุจภาพจิตที่ดี ไม่ก่อปัญหาสังคมต่อไป และในการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ที่พระองค์ท่าน ได้ทรงให้ความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวถึง 6 เดือน จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การแข่งขันการคานเร็ว วิ่ง เต้น จากนั้นได้ประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน พร้อมด้วย นส.ลภัสปภา วงค์อยู่ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ ได้กล่าวว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันก็ดีไปอย่างไม่ค่อยจะเจ็บป่วย เพราะว่ามีลูกมาถึง 2 คนแล้ว เจริญเติบโตดีสุขภาพก็ดีฉลาดดี และกินอาหารคบทุกหมู่เพราะว่ากินนมแม่มาโดยตลอดจนว่าเติบโตก็ยังกินอยู่

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาคตราด