วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค.5 เปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ในกระบวนยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค.5 เปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ในกระบวนยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 62 ที่สนามฟุตบอลไนซ์เพลส ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประสิทธิ ตั้งสุทธิพงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค.5 เป็นประธาน เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันรพีประจำปี 2562 โดยมีนายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้ง นี้ ในส่วนของทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนายสุรศักดิ์ อินทนันท์ กรรมการบริการสภาทนายความภาค.5 นายพรศักดิ์สังข์สังวาล ประธานสภาทนายความ จังหวัดเชียงใหม่ จ่าเอกอภิสาร ยานุช ประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประธานในพิธีฯ
ซึ่งมีทีมฟุตบอลและหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล เนื่องในวันรพี ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทีมผู้พิพากษาจังหวัดเชียงใหม่ ทีมนายตำรวจ สันกัดตำรวจภูธรภาค.5 ทีมสภาฯ ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ และทีมเจ้าหน้าที่ยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม วันรพีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกระบวนการยุติธรรมได้พบปะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมิได้หวังผลแพ้ชนะแต่ประการใด แต่ความสำคัญอยู่ที่การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะแก่กันและกัน ไม่ว่าทั้งในสนามฟุตบอลและเวลาปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนยุติธรรมต่อไป
อนึ่งวันระพี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เดือนสิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือเรียกกันว่า วันรพี ดังนั้นศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร ที่ทำหน้าที่ด้านกระบวนการยุติธรรม จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////