วันนี้ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยได้นิมนต์ “พระครูปลัดราชันย์ อริโย” วัดวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “พระในบ้าน”

วันนี้ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยได้นิมนต์ “พระครูปลัดราชันย์ อริโย” วัดวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “พระในบ้าน”

ซึ่งท่านได้เทศน์ประกอบการแหล่พร้อมวงดนตรีปี่พาทย์ที่มีเนื้อหาซึ้งกินใจ พึงสอนใจให้ทุกคนระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ซึ่งเป็นพระในบ้าน ให้เทิดทูนไว้เหนือยิ่งสิ่งอื่นใด นอกจากนี้ ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุขครั้งต่อไป พบกับ “พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน” ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ฟรี! โทร. 035-801-919 ต่อ 116,127