Uncategorized

ครบรอบ 25 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ลั่น !! ไฟฟ้าพร้อมรับ EEC และการขยายตัวอย่างเพียงพอแน่นอน

ครบรอบ 25 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ลั่น !! ไฟฟ้าพร้อมรับ EEC และการขยายตัวอย่างเพียงพอแน่นอน

(

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง จัดงานครบรอบ 25 ปี มีหน่วยงานในพื้นที่และอดีตผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเล่าถึงประสบการณ์การในการทำงานที่ผ่านมา พร้อมลั่นพร้อมรับ EEC ที่จะเจริญเติบโตเข้าอย่างอน่นอน ในขณะที่แหล่งพลังงานไฟฟ้า ได้มาจากหลายทาง ทั้งขอวเอกชน และแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเพียงพอกับการรองรับ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างแน่นอน

วันนี้ 15 สิงหาคม 2562 นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี หน่วยงานราชการในพื้นที่ สื่อมวลชน ชุมชน ลูกค้าตรง พร้อมอดีตผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ อปก. กล่าวว่า การจัดงานครบรอบ 25 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานภายนอก สื่อมวลชน ชุมชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั้งอดีตและปัจจุบัน ให้ได้มาพบปะสังสรรค์พูดคุยถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้งจำนวน 25 ต้น และจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ถึงภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. และ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับทราบอีกด้วย
ในขณะที่ทางนาย บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ได้เผยว่า ไฟฟ้ามีเพียงพอในการรองรับ การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างแน่นนอน ในขณะที่ทางไฟฟ้าในขณะนี้ได้มาจากหลายแหล่งที่มา ทั้งของภาครัฐ ของภาคเอดชนและจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการผลิตไฟฟ้า เพียงพอกับเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจและการเกิดของอุสาหกรรมอย่างเพียงพอแน่นอน