Uncategorized ข่าว เชียงราย

อสค.ฝาง ให้เงินยืมลงทุนอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
อสค.ฝาง ให้เงินยืมลงทุนอาชีพคืนคนดีสู่สังคม4 ธันวาคม 2562 เวลา 1400น
คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้มีมติให้การช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ โดยให้ยืมเงินเพื่อลงทุนประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว ดูแลตนเอง และสนใจที่จะทำการประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและคาดว่าจะสามารถช่วยพยุงครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ พออยู่พอกินแบะพอเพียง ทางนายวีรพันธ์ เวทะธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางพร้อมกรรมการ ได้ร่วมกับทาง นายวีระชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ร่วมกันพิจารณาอนุเคราะห์ให้เงินยืมลงทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ที่สนใจไปแล้ว 8 ราย และมีสนใจและขอรับการช่วยเหลืออีก 4 ราย

โดยทั้งหมดจะนำไปประกอบอาชีพที่ต่างกันตามความถนัด อาชีพนำไปต่อยอดสร้างบ่อพักลูกปลาและซื้อลูกปลามาจำหน่าย 2 ราย อาชีพเปิดร้านขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเป็นการต่อยอดที่ทำอยู่ 1 ราย และจะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำมาเลี้ยงอีก1 ราย โดยให้เงินยืมลงทุนรายละ 3,000 บาท ตามการร้องขอของผู้ที่สนใจ การสร้างอาชีพกับกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤตินั้นทางคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางและทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง

ได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กับผู้ที่ยากจนและสนใจทำจริง ส่วนเงินยืมลงทุนนั้นเมื่อผู้ยืมได้มีกำไรและสามารถเก็บออมและช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็จะมีการนำเงินมาส่งคืนให้กองทุนส่งเสริมอาชีพต่อไปและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรายอื่นได้ยืมลงทุนส่งเสริมอาชีพหรือต่อยอดกันต่อไป ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางและคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้จัดช่วยเหลือทุกเดือนทุกปีเพื่อต้องการแก้ปัญหาการงานอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติให้มีงานมีอาชีพทำและห่างไกลจากยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล