วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจราชการ จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจราชการ จ.ราชบุรี.

เมื่อเวลา 10.00 น.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงต่างๆและอธิบดี เดินทางมาตรวจราชการที่ จ.ราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ให้การต้อนรับพร้อมฟังบรรยายสรุปในภาพรวมของ จ.ราชบุรี 10 อำเภอ ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรมีพื้นที่ติดขายแดนไทยพม่าทางด้านตะวันตก คืออำเภอสวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.ปากท่อ และอ.จอมบึง ปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินและภาคอุตสาหกรรมประสบภัยหาในเรื่องของสภาพแวดล้อม จังหวัดราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวเขิงเกษตรและวัฒนธรรมทุกอำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ขาดการลงทุนและต่อยอดอย่างจริงจังจึงมีนโยบายที่จะัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โอกาสเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยทักทายประชาชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมได้ตลอดเวลาการเดินทางมาตรวจราชการที่ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการสอบถามปัญหาต่างๆของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน นอกจากนี้จังหวัดราชบุรี ยังเป็นเมืองพระราชาและเป็นเส้นทางสเด็จ ซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องงบพัฒนาสาธณูปโภคควบคู่ไปกับการคมนาคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน