Uncategorized ข่าว พะเยา สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา เทศน์มหาชาติวันลอยกระทง จังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง วันลอยกระทง เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

พะเยา เทศน์มหาชาติวันลอยกระทง

จังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง วันลอยกระทง เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันเข้าทำการรับฟังเทศน์มหาชาติ ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น ในงานประเพณีตั้งธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติ) ที่วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้มีโอกาสฟังเทศน์มหาชาติและได้รับอนิสงส์จากการฟังเทศน์มหาชาติ

การตั้งธรรมหลวงหรือการเทศน์มหาชาติ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ หากได้ฟังเทศน์ให้จบทั้ง 13 กัณฑ์ในวันเดียว จะถือว่ามีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ ผู้ใดได้ฟังหรือได้บูชากัณฑ์หนึ่งเชื่อว่าจะได้เกิดเป็นพุทธศาสนิกชนอีกในชาติภพหน้า การตั้งธรรมหลวงในภาคเหนือนิยมเทศน์ในเดือนยี่เป็งหรือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งการเริ่มต้นของการฟังเทศน์มหาชาติ คือธรรมมาลัยต้น มาลัยปลาย และอนิสงส์เวสสันดร และกัณฑ์ทศพร ลำดับกัณฑ์จนเสร็จสิ้นกัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นอันเสร็จสิ้นการฟังเทศน์มหาชาติ