Uncategorized ข่าว นราธิวาส

พ่อเมืองนราฯปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 (ชมคลิป)

 

 

วันนี้ (26 ธ.ค. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ณ บริเวณจุดตรวจปลักปลา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพล และประชาชนจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวถึงการสร้างความปลอดภัยทางถนน ว่า เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ทำให้มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรณรงค์ป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ทุกชีวิตถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัย ด้วยการขับรถเคารพกฎจราจร ขับรถไม่ประมาท ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับหน่วยกำลังพลทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการรณรงค์ และผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ยังได้รับมอบอุปกรณ์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (เสื้อสะท้อนแสง,กระบองไฟ) และเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม,ขนม) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 27 จุด  ดําเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”

 

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส