Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการ โลจิสติกส์ ที่ห้อง Modernization module กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อบรรยายสรุปและลงพื้นที่

เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) หมู่บ้านลอจอ หมู่ที่ 23 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย

เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ ปี 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทยปีที่ 3 ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม(แม่ลาว) ถนนพหลโยธิน

เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมสรุปผล แถลงข่าว และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดศูนย์อำนวยการฯ (ส่วนกลาง) และรับมอบนโยบายการดำเนินงานตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ที่ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น กิโลเมตรที่ 15 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 17.00 น. สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16 ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰

https://youtu.be/JXdOQ1xm0bc