วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบรายการ The Tour of Chiangrai 2019 ตอกย้ำภาพการเป็น Sport City เมืองแห่งกีฬาของประเทศ

จังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบรายการ The Tour of Chiangrai 2019 ตอกย้ำภาพการเป็น Sport City เมืองแห่งกีฬาของประเทศ

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ รายการ The Tour of Chiangrai 2019 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายสรรเสริญ สีติสาร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายผจญ ใจกล้า เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายทัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ ผู้แทนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้ติดตาม ทีมงาน ผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการตัดสินจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กว่า 500 คน ด้วยความคึกคักอบอุ่น ตอกย้ำภาพจังหวัดเชียงราย ในการเป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sport City ของประเทศ

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงราย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ในชื่อรายการ The Tour of Chiangrai 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 ธันวาคม 2562 โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายจำนวน 10 อำเภอ เป็นเส้นทางการแข่งขันได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน อำเภอเทิงอำเภอป่าแดด และพื้นที่ในบริเวณสิงห์ปาร์คเชียงราย รวมทั้งถนนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการแข่งขัน จักรยานเพื่อความเป็นเลิศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงรายให้แพร่หลายสู่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า ในวันนี้เป็นการแข่งขันในสเตจที่ 2 เส้นทางเรียบในประเภทชายระยะทาง 139 กิโลเมตร และประเภทหญิง 104 กิโลเมตร มีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งหมด 200 คน และใช้ถนนวงแหวนตะวันตกของจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรก ที่สภาพถนนดีเยี่ยม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามของเมืองเชียงราย ที่เกิดความจะประทับใจเป็นอย่างแน่นอน แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดกิจกรรมดี ๆแบบนี้ขึ้นในจังหวัดเชียงรายอีกต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้เข้าแข่งขันทำการแข่งขันกันด้วยความสนุก มีน้ำใจนักกีฬา และระมัดระวังความปลอดภัยด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13+/12/62