ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมส่งประชาชนกลับบ้านช่วงหยุดยาว เสริมสำรองรถประจำทางและไม่ประจำทาง รองรับการเดินทางทุกสาย ปีนี้ลดลงเหลือร้อยละ 30 % พบว่ามีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น

ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมส่งประชาชนกลับบ้านช่วงหยุดยาว เสริมสำรองรถประจำทางและไม่ประจำทาง รองรับการเดินทางทุกสาย ปีนี้ลดลงเหลือร้อยละ
30 % พบว่ามีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
ในการใช้รถโดยสารประจำทางในสายภาคเหนือตอนบน สายภาคกลาง ภาคอีสาน ของผู้ประกอบการเดินรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 และ 2 ไว้ในปีนี้กว่าร้อยละ 30 ทุกเส้น
ทางไว้แล้ว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยว ที่เปลี่ยนมาใช้บริการรถโดยสารประจำทาง จัดการเสริมรถทุกเส้นทางโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนโดยจะไม่ให้มีการตกค้างแม่แต้เพียงคนเดียว

อย่างไรก็ตามขนส่งเชียงใหม่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยจากต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ การตรวจเข้มรถโดยสาร พนักงานขับรถ และพนักงานให้บริการบนรถ เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน
จะตรวจวัดแอลกอฮอลให้เป็นศูนย์ รถมีมาตรฐานความปลอดภัย มารยาทต่างๆ และอุปกรณ์มาตรฐานของรถ ซึ่งในห้วงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมไปจนถึง 5 มกราคม 2563 จะมีมาการตรวจเข้มเพิ่มขึ้นเพราะจะมีการเดินทางมากให้มีความปลอดภัยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการ ที่สำคัญจะไม่มีประชาชนตกค้างแม้แต่เพียงคนเดียว จะส่งกลับถึงภูมิลำเนาทุกคน ซึ่งปีนี้การเดินทางลดลงมาต่อเนื่องส่วนหนึ่งการหยุดยาว หลายคนได้ออกรถใหม่ใช้รถส่วนตัวเดินทางมากขึ้น เพราะมีเวลาวันหยุดยาวทำให้สามารถมีเวลาเดินทางแวะ
ท่องเที่ยวจึงหันมาใช้รถส่วนตัวแทนการใช้บริการรถสาธารณะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์