Uncategorized

หัวหน้าอุทยานฯเกาะช้าง เดินหน้าชี้แจงราษฎร ขอให้แจ้งการครอบครอง ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์

ข่าว/ หัวหน้าอุทยานฯเกาะช้าง เดินหน้าชี้แจงราษฎร ขอให้แจ้งการครอบครอง ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ วันที่ 14 ธ.ค.62 นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนเองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯเกาะช้างจำนวนหนึ่ง ได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมระดับอำเภอ ในที่ประชุมประชาคมประจำเดือนของหมู่บ้านต่างๆและในเวทีภาคประชาชน เพื่ออธิบายทำความเข้าใจกับราษฎร และผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ กรณีที่ทางอุทยานได้มีการออกออกประกาศขอให้ราษฎร ที่ถูกระบุว่าครอบครองที่ดินหรือทำประโยชน์อยู่ในเขตอุทยาน (ป่าอนุรักษ์) ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯเกาะช้าง เป็นไปตามมติครม.30 มิ.ย.2541 แต่ละหมู่บ้านจะให้เวลา 90 วัน หลังจากการประกาศ ซึ่งในพื้นที่เกาะช้างมีจำนวน 338 ราย ที่ดิน 447 แปลง ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ที่ผ่านมาได้มีราษฎรในพื้นที่บ้านด่านใหม่ หมู่ 2 ต.เกาะช้าง,บ้านสลักเพชรเหนือหมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ ได้มาแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯเกาะช้างเป็นที่เรียบร้อย และมีการลงพื้นที่สำรวจทุกแปลงแล้ว 

ซึ่งภายหลังจากราษฎร ได้แจ้งข้อมูลการครอบครองที่ดินที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ก็จะมีคณะทำงานที่มาจากหลายฝ่าย ทั้งระดับจังหวัด-อำเภอ-ส่วนท้องถิ่น-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน-ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกันออกสำรวจและพิจารณาอย่างละเอียดรอบด้าน ประกอบภาพถ่ายทางอากาศก่อนปี 2545

ว่ามีร่องรอยการทำประโยชน์จริงหรือไม่ คุณสมบัติผู้ครอบครองที่ดิน เสนอส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามลำดับ เมื่อได้สิทธิทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ห้ามบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม และไม่สามารถจะขายต่อเปลี่ยนผู้ครอบครองได้ ซึ่งการออกสำรวจและพิจารณาทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่อุทยานไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพังหน่วยเดียว ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ และถ้าหากราษฎร ที่ถูกระบุว่าอาศัยอยู่ในเขตอุทยานฯหรือเขตป่าอนุรักษ์ไม่มาแจ้งขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะทำให้เสียสิทธิในการได้รับรองใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในเขตอุทยานฯ

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน