สำนักงานชลประทานที่ 12 ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563

สำนักงานชลประทานที่ 12 ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 14 มกราคม เวลา 10:30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเนรมิตร เทพนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 พร้อมคณะเป็นประธานในการลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563 พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนางสาวอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ พร้อมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอผักไห่และใกล้เคียงมาร่วมรับฟังข้อมูลในครั้งนี้
นายเนรมิตร กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 46,070 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 22,253 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณน้ำใช้การได้ เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกัน 10,806 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ รวมกันมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,110 ล้าน ลบ.ม.

ซึ่งยังถือว่าสถานการณ์น้ำในอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย จึงต้องบริหารจัดการน้ำตามความเหมาะสม ซึ่งจะใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก ดังนั้นจึงขอให้ความร่วมมือ ไม่ทำนาปรัง ในช่วงฤดูแล้ว เนื่องจากน้ำต้นทุนมีน้อย และมีความจำเป็นจะต้องส่งน้ำเข้าระบบเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น ได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตร เพื่อให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่แนะนำการปลูกพืชน้ำน้อย เพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งก่อน นอกจากนี้กรมชลประทานจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา