วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมอบเครื่องฝึกฝนร่างกายแก่ รพ.สต.ในพื้นที่ราชบุรี

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมอบเครื่องฝึกฝนร่างกายแก่ รพ.สต.ในพื้นที่ราชบุรีวันที่ 30 ม.ค. 63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำโดย พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เรขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะมอบชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อระบบหายใจ ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 13 ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับมอบเพื่อนำไปติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. ให้บริการประชาชนด้านการสาธารณสุขต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน