Uncategorized

ตาก-ฝนตกหนักที่ชายแดน ดินสไลด์ ต้นไม้ล้มหักโค่น เส้นทางหลวง 1090 และ 105 พื้นที่รับผิดชอบ แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด)

ตาก-ฝนตกหนักที่ชายแดน ดินสไลด์ ต้นไม้ล้มหักโค่น เส้นทางหลวง 1090 และ 105 พื้นที่รับผิดชอบ แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด)

ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ได้รับแจ้งจากหมวดการทางคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ว่าจากการที่ได้มีพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก ตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก (อ.แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด-ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง) ทำให้ เกิดภัยพิบัติ ดินจากภูเขาสไลด์ทับเส้นทาง สายแม่สอด-พบพระ-อุ้มผาง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างหมวดการทางคีรีราษฎร์ พร้อมเครื่องจักรได้ทำการตักเก็บดินที่สไลด์ทับเส้นทางบริเวณ หลัก กม.65+300-82 +500 โดยมีดินหล่นสไลด์ลงมาจากภูเขา เป็นจุดๆ บนทางหลวงหมายเลข 1090 เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เส้นทาง โดยการตักดินออกและใช้รถเกรด เกรดดินลงไปไว้ข้างถนนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

และอีกจุดหนึ่งแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ได้รับแจ้งจากหมวดการทางแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ว่าฝนที่ตกหนักทำให้เกิดอุทกภัย-ภัยพิบัติ มีต้นไม้โค่นล้มทับเส้นทาง สาย แม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง จึงส่งทีมช่าง ชุดเฉพาะกิจหมวดทางหลวงแม่ระมาด แขวงทางหลวงตาก ที่2 ได้นำรถ JCB ไปทำการตักเคลียร์เส้นทางและทำการขุด หน้า-หลัง ต่อท่อระบาย บริเวณ หลัก กม 112+650 ทางหลวงหมายเลข 105 เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณ side slope เพื่อให้ประชาชนชและนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยในช่วงที่ฝนตกหนักนี้ทาง ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ได้สั่งการให้หมวดการทางในสังกัดทุกหมวดทาง และทุกเส้นทาง ทั้งเส้นทางถนนหลวง หมายเลข 1090 และถนนหลวง 105 ได้เตรียมความพร้อม ทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับแข้งว่าเกิดดินสไลด์ หินหล่น ต้นไม้หักล้ม ปิดขวางทับเส้นทางหลวงแผ่นดินสายใดก็ส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติการซ่อมแซมแก้ไขในทันที
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน