Uncategorized

จังหวัดสระแก้วเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก

จังหวัดสระแก้วเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
(26 ก.ค.) ที่ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย แตก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของบริจาคในจังหวัดสระแก้ว

จึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ประสบอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย แตก สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของได้ที่ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 หรือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว ชื่อ บัญชี “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) จังหวัดสระแก้ว ” บัญชีเลขที่ 236-0-86458-0
โดยในวันนี้ ห้าง บิ้กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระแก้ว ห้างแม็คโคร สาขา สระแก้ว ประชาชนสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมบริจาค ข้าวสาร ปลากระป๋อง เสื้อผ้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง