Uncategorized

มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe ไหว้พระขอพร”หลวงพ่อเกษม”และเยี่ยมชมวัตถุโบราณ มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ“เมืองเกษมสีมา”

“มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe ไหว้พระขอพร”หลวงพ่อเกษม”และเยี่ยมชมวัตถุโบราณ มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ“เมืองเกษมสีมา”

วันนี้(26 กรกฎาคม 2561) ณ ศาลาการเปรียญวัดเกษมสำราญ บ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย สมาชิก และ ประชาชนชาวบ้านเกษม ให้การต้อนรับ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ หรือ ยุ้ย มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Mrs.Universe) ปัจจุบัน Mrs International ยูนิเวิร์ส Mrs.Universe เพื่อมาไหว้พระขอพรดังกล่าว

วัดเกษมสำราญ (บ้านเกษม)วัดเกษมสำราญตั้งอยู่บ้านเกษม หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2291 เดิมชื่อวัดศรีโพธิ์ชัย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเกษมสำราญเมื่อปี พ.ศ.2494 วัดเกษมสำราญเป็นวัดที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 6ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2399 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยมี พระครูเกษมธรรรมานุวัตร (บุญชู อัตถกาโม) เป็นเจ้าอาวาส

หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมวัตถุโบราณ มรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่า พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ “เมืองเกษมสีมา” ตั้งอยู่ที่วัดเกษมสำราญ บ้านเกษม หมู่ 8 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เริ่มก่อสร้างก่อตั้งเมื่อ ปี 2545 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 64 ตารางเมตร ชั้นละ 34 ตารางเมตร โดย พิพิธภัณฑ์ ดังกล่าว สร้างขึ้นกลางสระน้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สระหอโปง

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน