พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนา โมเดล ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน พร้อมรับฟังความเป็นมา ต้นน้ำน่าน จากนายชัยวัฒน์ ปัญญาวิริยกุล จากนั้น นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

โอกาสนี้ ได้สำรวจการใช้พื้นที่โคกหนองนาโมเดล ที่มีพื้นที่ จำนวน 50 ไร่ ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน