วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชน

โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ
จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา กฎหมายที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางสาวมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน