ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Chanthaburi Miracle Christmas Festival of Lights 2019

จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Chanthaburi Miracle Christmas Festival of Lights 2019

ในวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อาสนวิหารปฎิสนธินิรมล วัดโรมันคาทอลิก จันทบุรี ขยายเวลาการจัดงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

วันนี้ ( 21 ต.ค.62 ) ที่ห้องประชุมสื่อสารชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อม การจัดงาน Chanthaburi Miracle Christmas “Festival of Lights 2019” ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 ธันวาคม 2562 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนชาวคริสต์ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งเทศกาลคริสต์มาศเป็นเทศกาลแห่งความรัก ความศรัทธา และการแบ่งปันเป็นงานประเพณีเฉลิมฉลองของชุมชนชาวคริสต์ เชื้อสายเวียดนามที่อยู่อาศัยในจังหวัดจันทบุรีมานานกว่า 300 ปี ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาแล้ว ยังมีการแสดง 3D อนิเมชั่น แสงสีฉาบอาคารอาสนวิหารที่สวยงามตระการตา ชิม ช็อป อาหารท้องถิ่น การแสดงของเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาล จันทบุรี และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์

เป็นการแสดงที่สื่อถึงความหมายของเทศกาลคริสต์มาส เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาสามารถร่วมกิจกรรมได้ ฟรี รวมทั้งเก็บภาพแห่งความประทับใจ นอกจากนี้บริเวณด้านข้างของโบสถ์ยังมีการประดับตกแต่งอุโมงค์ไฟ มุมถ่ายภาพสวยงามสะพานดาวข้ามแม่น้ำจันทบุรี ทั้งนี้การแสดงแสงสีฉาบอาคารอาสนวิหารฯ จะจัดขึ้นวันละ 3 รอบ ระหว่างวันที่ 21ถึง 24 ธันวาคม 2562 ไม่มีการเก็บเงินค่าเข้าชมแต่อย่างใด และ ในวันอังคารที่ 24 ธ.ค.62 ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส เวลา 22.00 น.จะมีพิธีเฉลิมฉลองคริสต์มาสไปจนถึงเที่ยงคืน มีการแบ่งปันความสุข อาหาร และ ขนมแก่ผู้ร่วมงานทุกคน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก