วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปมอบเงิน จำนวน 7,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปมอบเงิน จำนวน 7,000 บาท

และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน