ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรลงพื้นที่เบตงเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง วิสาหกิจชุมชน

ยะลา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเกษตรอำเภอเบตงลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านธารไม้แก้ว

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง บ้านธารไม้แก้ว (JANELY FARM) หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางสาวเมธินี กีรเกียรติ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาววารุณี แซ่ลก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เกษตรอำเภอเบตง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านธารไม้แก้ว (JANELY FARM) หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมรวบรวมข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาด้านแมลงเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเชื่อมโยงการตลาดทั้งในและนอกประเทศต่อไป

นางสาวเมธินี กีรเกียรติ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวว่า ผึ้งชันโรงมีความพิเศษกว่าผึ้งชนิดอื่น ๆ คือ จะมีการนำยางจากต้นไม้ชนิดต่าง ๆ มาต่อเติมสร้างรังของตัวเอง ทำให้น้ำผึ้งมีสรรพคุณทางยาที่ดี และยังเป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และการทำเกษตรกรรมได้ว่ามีความเป็นเกษตรอินทรีย์เกือบทั้งหมด ช่วยส่งเสริมให้พืชพรรณ โดยเฉพาะผลไม้ให้เกิดผลผลิตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง น้ำผึ้งชันโรงมีสารต้านอนุมูลอิสระ จึงสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสุขภาพได้ เช่น ยาหม่องขี้ผึ้งชันโรง พิมเสน ครีมบำรุงผิว สบู่ ด้านรสชาติน้ำผึ้งยังให้ความแตกต่างจากน้ำผึ้งอื่น ๆ ตรงรสเปรี้ยวอมหวาน โดยผึ้ง 2-3 รังให้ผลผลิตน้ำผึ้งประมาณ 1 กิโลกรัม สร้างรายได้หลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นได้อีกนับเป็นการเดินหน้าสร้างสัตว์เศรษฐกิจใหม่ ที่ผู้บริโภคและเกษตรกรให้ความสนใจกันมากขึ้น สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรจึงพยายามผลักดันให้เลี้ยงเป็นอาชีพ เพื่อส่งเสริมรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น ทั้งยังสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อสร้างทางเลือกอาชีพ และหวงแหนบ้านเกิดได้ต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064-126-5593